ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ 8:30 – 13:00

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Δίνω αίμα – Δίνω ζωή!