Δημιουργία Τράπεζας Αίματος


Ο Ε.Ο.Π.Σ. ΜΠΕΛΕΣ σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Σερρών, έχει ήδη δημιουργήσει Τράπεζα Αίματος, με τη συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών-μελών του Συλλόγου μας.

Τη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος διέπει Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εθελοντών αιμοδοτών, που εντάσσονται στην Τράπεζα Αίματος του Ε.Ο.Π.Σ. ΜΠΕΛΕΣ.