Βασική περιοχή δράσης-ευθύνης

Ο χάρτης απεικονίζει την κατεξοχήν περιοχή δράσης του Συλλόγου, η οποία εκτείνεται γύρω από την έδρα του (Ροδόπολη) στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης Σερρών (πρώην Δήμου Κερκίνης). Ωστόσο, εξυπακούεται πως ο Σύλλογος δύναται να δραστηριοποιείται, στο πλαίσιο των αθλητικών ή και περιβαλλοντικών σκοπών του, και σε άλλες περιοχές, εντός κι εκτός Ελλάδας.