Καταστατικό Συλλόγου

Ο Ελληνικός Ορειβατικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΜΠΕΛΕΣ» ιδρύθηκε το 2009, από μια ομάδα νέων ανθρώπων της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κερκίνης, με σκοπό την ανάδειξη και την προστασία της φυσικής ομορφιάς των ορεινών όγκων της περιοχής (όρη Κερκίνης και Δυσώρου).
Αναγνωρίστηκε επισήμως στις 27 Απριλίου 2010, με σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Σερρών, η οποία επικύρωνε το Καταστατικό του Συλλόγου.

Συνοπτικά, μερικά από τα βασικά σημεία του Καταστατικού μας είναι τα ακόλουθα:
1. Το διεθνές όνομα του Συλλόγου μας είναι «Greek Mountaineering Environmental Club – Belles«.
2. Οι σκοποί του Συλλόγου χωρίζονται σε Αθλητικούς και σε Περιβαλλοντικούς-Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 3), ενώ τα μέσα επίτευξης των σκοπών περιγράφονται στο αμέσως επόμενο άρθρο (4).
3. Οι προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλος αναφέρονται στα άρθρα 5-8.
4. Ανώτερο Όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (άρθρο 10).
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 7μελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα μέλη, στα οποία ανατίθενται εξειδικευμένα καθήκοντα κι ευθύνες (άρθρο 11). Το πρώτο Δ.Σ. αποτελείται από τους:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσουκαλίδης Χρήστος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεωργιάδης Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ: Χαλκίδης Αλέξανδρος
ΜΕΛΟΣ: Λεοντιάδης Πασχάλης
ΜΕΛΟΣ: Ντερελής Γιώργος
ΜΕΛΟΣ: Ορφανίδης Θωμάς
ΜΕΛΟΣ: Ψαθάς Κώστας

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο, επιλέγοντας να «κατεβάσετε»  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.